Powrót

 

 

 

Do podstawowych warunków, które Polska powinna spełnić, by wstąpić do Unii Europejskiej,

należy poprawa kultury osobistej społeczeństwa. Trzeba zacząć od higieny. Oto instrukcja, jak w myśl

standardów europejskich należy korzystać z ubikacji. Przeczytaj ją uważnie. Czy postępujesz dokładnie

punkt po punkcie, jak jest w niej zapisane ? Jeśli nie, zerwij ją i powieś w swoim ustępie /łazience/, by za

każdym razem, gdy zechcesz skorzystać, móc być pewnym /pewną/, że postępujesz zgodnie z wymogami

Unii Europejskiej

 

 

 

INSTRUKCJA

KORZYSTANIA Z UBIKACJI

 

UBIKACJA MUSI BYĆ UTRZYMANA W CZYSTOŚCI

 

 

Do muszli klozetowej nie należy wrzucać śmieci, niedopałków

papierosów, zapałek ani resztek jedzenia, nie należy też do niej wymiotować.

 

Na muszlę klozetową nie należy wchodzić nogami, lecz siadać jak na

krześle – całym ciężarem ciała, tak aby pośladki całkowicie i dokładnie

przylegały do deski klozetowej. Tułów powinien być wyprostowany, tworząc

kąt prosty z udami /90 stopni/, przy czym punkt ciężkości należy przenieść ze

stóp na pośladki, kładąc ręce wzdłuż kolan. Siedzieć należy wyprostowanym, w

taki sposób aby kał wpadał do muszli, a nie na deskę. Jednocześnie należy

starać się nie zmoczyć deski moczem. W tym celu należy mocz skierować do

muszli pod kątem 37,5 stopnia ku dołowi, kontrolując kierunek strumienia tak,

aby był zgodny z osią symetrii ciała.

 

 

Szczególną ostrożność należy zachować podczas podcierania się

papierem toaletowym. Tułów powinien być wówczas pochylony, tworząc z

udami /nieco podniesionymi/ kąt 30 stopni.

 

 

 

Po załatwieniu się należy spuścić wodę ze spłuczki klozetowej i umyć

ręce /w umywalce/

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    PAŃSTWOWA  KOMISJA

                                                                                                                                                                               Bezpieczeństwa

                                                                                                                                                                              i  Higieny  Pracy

 

                                                                                                                                                         ........................................................